25 sierpnia 2016

Prawo

OBSŁUGA PRAWNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Potrzebujesz konsultacji prawnej w rozsądnej cenie?

Coraz większa potrzeba ochrony naszych praw, skomplikowane procedury w sądach i urzędach, kruczki prawne stosowane w umowach sprawiają, że dla uniknięcia problemów na przyszłość niezbędna jest konsultacja z profesjonalistą.

Dlatego proponujemy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa lokalowego oraz spadkowego. Udzielamy porad prawnych, reprezentujemy klientów przed sądami i urzędami oraz sporządzamy na zlecenie różnego rodzaju pisma. Nasi prawnicy służą swoja wiedzą, doświadczeniem i profesjonalizmem, zapewniając bezpieczeństwo prawne oraz pełną dyskrecję.

Prawo administracyjne:

 • sporządzanie wniosków, odwołań i skarg na decyzje organów administracji publicznej
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
 • reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo cywilne:

 • doradztwo w sprawach cywilnych i postępowania cywilnego
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych
 • reprezentacja w sprawach sądowych

Prawo pracy:

 • udzielanie porad prawnych w sprawach pracowniczych
 • przygotowywanie odwołań i pism do sądu pracy
 • reprezentacja pracownika przed sądem pracy

Prawo rodzinne:

 • udzielanie porad prawnych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach majątkowych małżeńskich
 • reprezentacja przed sądem w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach majątkowych małżeńskich

Prawo spadkowe:

 • udzielanie porad prawnych w sprawach sporządzania testamentu, nabycia spadku i podziału spadku
 • udzielanie porad prawnych w sprawach związanych z dochodzeniem zachowku
 • udzielanie porad prawnych w sprawach realizacji testamentów
 • reprezentacja w sprawach sądowych z zakresu prawa spadkowego

Prawo ubezpieczeniowe:

 • dochodzenie roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych
 • udzielanie porad prawnych w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej za szkody

Pomoc prawna świadczona jest w formach:

 • doradztwa prawnego – porad prawnych, przygotowania umów, wniosków i pozwów
 • reprezentacji klientów przez sądami i organami państwowymi

 

 

OBSŁUGA PRAWNA DLA FIRM

Chcesz mieć pewność, że podpisana umowa jest korzystna dla Twojej firmy?

Masz problem z nieterminową realizacją płatności od kontrahentów za zamówione towary i usługi?

Potrzebujesz doradztwa prawnego w zakresie każdego aspektu Twojej działalności?

Proponujemy jednorazową usługę prawną lub stałą i kompleksową obsługę prawną firm w postaci abonamentu prawnego. Zakres świadczonych usług obejmuje m.in. przygotowanie najbardziej optymalnych i często nieszablonowych rozwiązań prawnych, doprowadzenie do ich wdrożenia oraz zapewnienie ich właściwego wykonywania.

Zakres obsługi prawnej dla firm obejmuje:

Prawo administracyjne:

 • doradztwo w zakresie zezwoleń, koncesji i licencji
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej
 • reprezentacja przed organami podatkowymi
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi
 • reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo umów:

 • analiza i doradztwo w zakresie przygotowania umów handlowych
 • doradztwo w zakresie realizacji zawartych umów
 • reprezentacja w sprawach odpowiedzialności kontraktowej przedsiębiorców
 • prowadzenie windykacji roszczeń

Prawo pracy:

 • przygotowywanie umów o pracę
 • przygotowywania kontraktów menadżerskich
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji
 • opracowanie regulaminów i innych aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa
 • opracowanie dokumentacji w zakresie delegowania pracowników za granicę
 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania zezwoleń na zatrudnienie w Polsce
 • reprezentacja przed sądami pracy

Prawo gospodarcze:

 • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego, spółdzielni i spółek prawa cywilnego
 • stała obsługa prawna spółek i przedsiębiorców
 • przekształcenia spółek
 • przygotowywanie opinii prawnych w bieżącej działalności przedsiębiorców
 • reprezentacja przedsiębiorców w sporach sądowych i pozasądowych
 • reprezentacja w sprawach sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji